Alle blogs


Hoe communiceer jij met je kind? 

“Mijn zoon van 3 jaar heeft soms van die buien… dan is er geen land met hem te bezeilen. Ik probeer het lief, ik probeer het streng, soms lacht hij me gewoon uit”.
“Hoe komt het dat mijn dochter van 2 bij mijn man veel rustiger is dan bij mij?”
“Wat gaat er allemaal in dat koppie om? Wat zou ik dat graag willen weten”.

Komen dit soort vragen en verzuchtingen je bekend voor?
In mijn praktijk voor therapie en coaching komen dergelijke vragen zeker regelmatig voorbij.
Ik luister en vraag vervolgens: zie een concrete situatie van het probleem voor je en voel eens wat gebeurt er van binnen met jou?  

Dan komen als vanzelf de antwoorden:
Vroeger bij ons thuis, mijn vader… of mijn moeder… en zo wil ik het dus niet of toen ging alles van zelf… of ik voel me niet gesteund door mijn man, hij doet het zus en ik wil het zo…
In onze relatie gaat alles verder prima, maar praten over de kinderen, dat ligt heel moeilijk. Of de kinderen staan tussen ons in en beïnvloeden onze relatie negatief…
Ik wil zo graag mijn kind gelukkig zien. Ik zou hem voor alle gevaren willen behoeden. Alle teleurstellingen willen voorkomen.
Als ik dan na het werk thuis gewoon moe ben, kan ik soms zomaar uitvallen. En dan heb ik weer spijt. Of als ze dan zeuren, geef ik toe, geef ze iets lekkers, dan heb ik even rust.

Ik ben altijd blij als ouders mijn hulp inroepen. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Soms kunnen er patronen inslijpen, die je niet zomaar weer verandert. Dan is er niks mis mee om er professionele hulp bij te halen.

 

 

Ik kan in mijn praktijk 2 dingen voor je doen:
1. Ik nodig je uit voor een Helende Reis, als je als ouder voelt dat er bij jezelf dingen uit het verleden in de weg zitten. Dan hebben we 2 vliegen in één klap: je verwerkt niet alleen zelf oude emoties, maar je kunt ook in die Helende Reis met je eigen kind “in gesprek” gaan en vragen wat je maar wilt.
2. Ik vraag je om een foto van het kind en ik doe een afstemming. Dan ga ik met het kind “in gesprek”. Ik vraag wat het wil en ook wat papa en mama anders kunnen doen. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze willen veranderen in hun leven, waardoor ze gelukkiger worden.

Daarna kijken we wat er verder nog goed is om te doen. Misschien zijn er meer Helende Reizen nodig ook voor je partner.
Vanaf 5 of 6 jaar kan het kind zelf een Helende Reis doen. Vanaf 10 jaar geven kinderen zelf toestemming voor een afstemming door mij.

Waar kan het om gaan?
Om weinig of geen zelfvertrouwen, onzekerheid bij jezelf of je kind.
Of het kan zijn dat een kind minder aandacht krijgt, omdat er een broertje of zusje is dat ziekelijk, mogelijk gehandicapt is of heel duidelijk aanwezig is.
Soms geeft een kind aan in de afstemming, dat papa lief is, maar niet met zijn gedachten erbij is en alleen maar met zijn telefoon bezig, of steeds iets anders wil.
Het kan ook gaan over ’s nachts zo maar huilend wakker worden door dromen.
Het kunnen problemen met eten zijn, druk gedrag, niet luisteren, boos of driftig, slaan en schoppen, niet lief naar broer of zus, enz.

Samenvattend:
– Wacht niet te lang met vragen om hulp. Trek op tijd aan de bel.
– Mijn coaching gaat verder dan praten alleen.
– Ik focus niet op het probleem alleen, maar neem de hele context mee.
– Ieder kind en iedere ouder èn iedere situatie is anders.
– We gaan samen op zoek naar de eigenheid van het kind èn naar de eigen specifieke communicatie.
– Problemen verdwijnen als de communicatie en het begrip tussen ouder en kind verbeteren!